Friday, April 19, 2013

ျမန္မာၿပည္ရဲ့ အၾကမ္းဖက္အထိကရုဏ္း လက္သည္ ဘယ္သူလဲ ? ေဖၚလိုက္ျပီ


.ဂိုလ္ရွယ္ေလး.....ေရးသားတင္ျပသည္။
 ဆဲခ်င္သလိုဆဲ မတတ္ႏိုင္ေတာ႔ျပီ အမွန္ကိုေတာ႔ ေရးေတာ႔မည္။

ဗိုလ္သန္းေရႊ ဗိုလ္ေမာင္ေအးတို႔မဆင္းခင္ေလး ရွုပ္ထား ယုတ္ထားသမ်ွ က်ေနာ႔ဆီ အေရာက္ေပးပို႔လာၾကေသာ တပ္မေတာ္ အရာရိွကေလးမ်ားကိုေတာ႔ အားနာသည္။ သို႔ေသာ္ အမွန္တရားအတြက္ က်ေနာ္ ေဖၚေကာင္လုပ္ေပးေတာ႔မည္။

ျပႆနာအစက အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဂ်င္၀က္ ျမန္မာျပည္သြားေသာ ကာလတြင္ ဗိုလ္သန္းေရႊႏွင္႔ တရုတ္တို႔ ေခ်ျခင္းလိမ္ေတာ႔သည္။

ဗို္လ္သန္းေရႊတို႔ တပ္မေတာ္က အေၾကြးအလြန္ထူေနေသာေၾကာင္႔ ထြက္ေပါက္ရွာေရး မဟာဗ်ဴဟာခင္းခဲ႔ၾကသည္။ ဂ်င္၀က္၏ ခ်ီးက်ဴးေထာပနာျပဳမွဳအတြက္ အျမတ္ထြက္ေအာင္ ဘဘၾကီး ဗိုလ္သန္းေရႊကိုယ္တို္င္ေတြ႔ဆံုျပီး ေရွးျမန္မာအနာဂတ္အတြက္ အေၾကလည္ရွင္းျပျပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္း ဂ်င္၀က္ႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာသို႔ လက္ေဆာင္ပါးလိုက္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ၂လခြဲတင္းတင္းေလာက္လိုေသာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္တြင္ ဂ်င္၀က္အား ဗိုလ္သန္းေရႊက ၂ နာရီၾကာမ်ွေတြ႔ဆံုျပီး အေသးစိတ္ခ်ျပကာ ၄င္းလိုခ်င္ေသာ အေျခေနအား နားခ်သည္။ တဖက္မွလဲတရုတ္ျပည္ႏွင္႔ နားလည္မွဳရေအာင္ Lion Share ဟုေခၚေသာ စီမံကိန္းၾကီးမ်ားျဖင္႔ မက္လံုးေပးထားသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာ ေၾကြးျမည္အား တရုတ္မွ ဆပ္ေပးမည္မဟုတ္သကဲ႔သို႔ ပိတ္ဆို႔မွဳမ်ားျဖင္႔ တင္းၾကပ္ေနေသာ ျမန္မာ စစ္အစိုးရက ဂ်င္၀က္ဆိုေသာ အေမရိကန္ဆီးနိတ္အမတ္အား ငါးစာလုပ္ျပီး ႏိုင္ငံတကာ ငါးပြက္အိုင္ၾကီးထဲသို႔ ပစ္ခ်ခဲ႔သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဳးၾကီး အရူးၾကီးသန္းေရႊနွင္႔ ေတြ႔ခဲ႔ျပီးေသာ ဂ်င္၀က္က တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းမွ ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အိမ္စံ တပင္တိုင္ အတိုက္ခံသမားၾကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္႔ သြားေတြ႔သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၿကည္အား ေဒါသေလ်ာ႔ဖို႔ႏွင္႔ ဥာဏ္က်ယ္က်ယ္ျဖင့္ စဥ္းစားဖို႔ ဂ်င္၀က္က တိုက္တြန္းသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဥပေဒေဘာင္အတြင္းထဲမွ ႏိုင္ငံေရးႏွင္႔ မိမိယံုၾကည္ခ်က္ကို လုပ္ကိုင္ရန္ ဂ်င္၀က္က ေမတၱာရပ္ခံသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၿကည္ႏွင္႔ ဂ်င္၀က္တို႔ ေဆြးေႏြးပြဲ အေျခေတာ္ေတာ္မလွပဲ ရုတ္သိမ္းခဲ႔ရသည္။ (အေမရိကန္သံရံုးမွ ၄င္းႏိုင္ငံျခားေရးဌာနသို႔ ေပးပို႔ေသာ သတင္းအား ၀ီကီလိက ေဖါက္သယ္ ျပန္ခ်ခဲ႔သည္)။

ဂ်င္၀က္ ျပန္သြားေသာအခါ တရုတ္သံရံုးမွ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးေကာင္စီသို႔ တရုတ္ျပည္မွ သံစာ တေစာင္ ေပးပို႔သည္။ ၄င္းစာပါအရ ဗို္လ္သန္းေရႊႏွင္႔ အျခားေသာ စစ္အရာရိွမ်ား ဂ်င္၀က္ႏွင္႔ ေဆြးေႏြးထားေသာကိစၥမ်ားအား အဂၤလိပ္သို႔ ဘာသာျပန္အျဖစ္ တရုတ္က ေတာင္းခံခဲ႔သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္သန္းေရႊလုပ္သမွ် ေဘာလိုက္မေနေသာ မင္းေအာင္လိွဳင္(ယခု ကာခ်ဳပ္)မွ အားလံုးတရုတ္ျပည္ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားအတြက္ လိုေလေသးမရိွ လုပ္ေပးသည္။ ထုိအခ်ိန္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင္႔ေအာင္ (ယခု ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ႏွစ္ သာယာ၀တီ အက်ဥ္းေထာင္) က တရုတ္အား မိမိတို႔၏ ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္ကိစၥမ်ား အသိေပးတင္ျပရမည္မွာ အဓိပၸါယ္မရိွေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ႔မွဳေၾကာင္႔ ဗိုလ္သန္းေရႊမွ မ်က္မုန္းက်ိဳးသြားခဲ႔သည္။

ထိုေၾကာင္႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေဖေဖၚ၀ါ၇ီလတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ေအာင္အား ၄င္း၏ ေအာက္လက္ အရာရွိၿဖစ္သူ ယခု အာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဳးၾကီး မင္းေအာင္လိွဳင္၏ ညြန္ၾကားမွဳေအာက္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္၇န္ ဗိုလ္သန္းေရႊမွညြန္ၾကားမွဳအား လက္မခံႏိုင္ျဖစ္ျပီး ဆင္ေျခေပးေထာက္ျပမိရာမွ ေထာင္နန္းစံသူ အျဖစ္သို႔ပို႔ေဆာင္ခံခဲ႔ရ၏။ အေၾကာင္းမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင္ေအာင္သည္ တရုတ္ျပည္အား ျမန္မာ အစိုးရမွ အလံုးစံုေၾကာက္ရြံ ႔မွီခိုအားထားေနမွဳအား တပ္မွဴးမ်ား၏ အစည္းေ၀းအခ်ိဳ႔တြင္ မၾကာခဏ ေထာက္ျပေလ႔ရိွေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

တရုတ္ျပည္မွ ပိုျပီးယံုၾကည္မွဳရေစရန္ႏွင္႔ မိမိအား အကာကြယ္ေပးရန္ ဗိုလ္သန္းေရႊအပါ၀င္ စစ္၀န္ၾကီးမ်ားႏွင္႔ တကြ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္ ခရိုနီမ်ားျဖင္႔ စက္တင္ဘာလ (ရ)ရက္ေနခင္း ၁၀ နာရီတြင္ စိတ္္ေကာက္ေတာ္မူေနေသာ တရုတ္သမၼတ ဟူခ်င္ေတာင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျပီး ၄င္းျပဳလုပ္ထားေသာ ဗ်ဴဟာ မ်ားအား အေသးစိတ္ တင္သြင္းခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ သတင္းဌာနမ်ားႏွင္႔ သံတမန္ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအေၾကာင္းကို သာ ကူညီေဆာင္ရြက္ လက္တြဲဖို႔ရွိေၾကာင္း တင္ျပထားခဲ႔သည္။ (China lauds 'friendly' Myanmar as junta leader arrives By Dan Martin (AFP) – Sep 7, 2010) ေဆာင္းပါးကို ျပန္လည္ ဖတ္ရွုႏုိင္သည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံ သံတမန္မ်ားမွတဆင္႔ ႏိုင္ငံတကာသို႔ သံေခ်ာင္းေခါက္ကာ ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔၏ ေရႊးေကာက္ပြဲအတြက္ စည္းရံုးေပးခ႔ဲၾကသည္။ ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔ကလည္း တရုတ္တို႔ဘက္သို႔ Lion Share အားလံုးအားေပးသည္႔ အေနျဖင္႔ ျမစ္ဆံုေရကာတာႏွင္႔ လက္ပံေတာင္းစီမံကိန္းအပါ၀င္ စီမံကိန္းအၾကီးစားေပါင္း ၁၂၄ ခု ေပးခဲ႔သည္။ထို႔အျပင္ ျမစ္ဆံုေဒသ လံုျခံဳေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုျဖစ္ေသာ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ားအား အျမစ္လွန္ဖယ္ရွားေရးကိုပါ ၀န္ခံကတိျပဳခဲ႔သည္ကို သက္ေသအေထာက္ထားတိက်စြာ စာေရးသူထံတြင္ လက္၀ယ္ရိွပါသည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကပင္ တရုတ္တို႔ႏွင္႔ သေဘာတူခဲ႔ေသာ ႏွစ္ ၅၀ ၾကာ စာခ်ဳပ္ျဖင္႔ ရခိုင္ကမ္းလြန္ေဒသမွ ရွည္လ်ားေကြးေကာက္ေသာ ဂစ္ပိုက္လိုင္းၾကီး၏ လံုျခံဳေရးသည္ အလြန္အေရးပါေသာ အေျခေနသို႔ ေရာက္ရိွခဲ႔ျပီး ၂၀၁၀ ေရႊးေကာက္ပြဲ ျပီးဆံုးသြားသည့္ေနာက္ တရုတ္စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳအား ထိကပါးရိကပါး အေျခေနသို႔ ေရာက္ရိွလာမည္ျဖစ္ေသာ ျမစ္ဆံုေရကာတာ ျဖစ္ေသာ အျမင္႔ေပ ၄၅၈ ရိွျပီး အလ်ားေပ ၄၂၉၇ေပခြဲရိွသည့္ ေရကာတာၾကီးအား ျမန္မာျပည္သူတရပ္လံုးမွ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပၾကရာမွ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အေနျဖင္႔ လူထု ယံုၾကည္မွဳအား ၄င္းမွ တည္ေဆာက္ျပရန္အလို႔ဌာ ေခတၱရပ္ဆိုင္းရန္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ေနခင္း ၁၁ နာ၇ီတြင္ ေၾကျငာခ်ုက္ထုတ္ခဲ႔သည္ကို တရုတ္ျပည္အစိုးရ အထင္မမွားေစရန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္ အား တရုတ္ျပည္သို႔ ေအာက္တိုဘာလ တြင္ ေစလႊတ္ေတာင္းပန္ခိုင္းကာ ႏွစ္သိမ္႔မွဳလုပ္ခဲ႔ရ၏။

ထိုေနာက္ ရခိုင္ေဒသ မွ သြယ္တန္းမည္ေဆာက္လုပ္ေနေသာ ဂစ္ပိုက္လိုင္းၾကီး၏ လံုျခံဳေရးအတြက္ ေအာက္လမ္းနည္းျဖင္႔ မသမာေသာ အစီမံမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ အေသးစိတ္အစီစဥ္မ်ားအား တရုတ္သို႔ တင္ျပခဲ႔ျပီး၊ ရခိုင္ေဒသအတြင္း မတည္ျငိမ္မွဳမ်ားအား စတင္အေကာင္ထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ရန္ ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္ေသာင္းတို႔ အဖြဲ႔မွ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္မည္႔ အစီစဥ္မ်ား စတင္ခဲ႔သည္။

ဦးေအာင္ေသာင္းတို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ဘက္သို႔႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တမန္ေတာ္ၾကီးအျဖစ္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဂၽြန္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ စစ္ဘက္မွ ေကအိုင္ေအတို႔ ေနရာယူထားေသာ တာပိန္ ေရအားလ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားစက္ရုံ တည္ရိွရာသို႔ သြားေသာ လမ္းေၾကာင္းမွ ဖယ္ရွားရန္ တရုတ္ျပည္အစိုးရအား ကတိေပးထားသည္႔အတိုင္း ေကအိုင္ေအႏွင့္ ၁၇ ႏွစ္ၾကာခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္အား စစ္ပြဲျဖင္႔ စတင္ပ်က္ျပယ္ေစခဲ႔ေသာ ျပည္တြင္းစစ္အား ျပန္လည္ျငိမ္းေအးရန္ ၾကံ့ဖြံ႔နဲ႔ ဦးေအာင္ေသာင္းတို႔ လုပ္လာၾကသည္။ ထိုတာပိန္ ေရအားလ်ွပ္စစ္စက္ရံုသည္ တရုတ္ျပည္မွ အင္ဂ်င္နီယာ ၉၀ ရာႏွုန္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ျပီး ယူနန္ျပည္နယ္ မီးလင္းေရးကို ဦးတည္ထားေသာ စက္ရံုျဖစ္သည္႔အတြက္ တရုတ္အစိုးရ၏ အေထာက္ပံ့မ်ား ျမန္မာစစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ေနာက္တြင္ ရိွေနေၾကာင္း နယူးေယာက္တိုင္းသတင္းစာမွ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ အတိလင္း ေရးသားေထာက္ျပထားသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ၇က္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ပြဲေၾကာင္႔ ဒုကၡသည္အေရး ႏိုင္ငံတကာသို႔ ပုတ္ပြလာေသာအခါ ဦးေအာင္ေသာင္း ႏွင္႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသိန္းေဇာ္ႏွင္႔ ယခု ဦးေအာင္မင္းတို႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ ေရႊလီတြင္ ေကအိုင္ေက အၾကီးကဲမ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံတကာသို႔ ေလာ္ဘီလုပ္ ခဲ႔ျပီး ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေန႔ရက္တြင္ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွအမိန္႔ျဖင္႔ ကခ်င္ေဒသ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမအတြင္းရိွ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားအား စစ္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳမ်ားအား ရပ္တန္႔ထားေၾကာင္း ျမန္မာ႔ အလင္း သတင္းစာတြင္ ေဖၚျပျပီး ႏိုင္ငံတကာ စစ္ေရး အကဲခတ္မ်ားအား ေျဗာင္လိမ္ခဲ႔သည္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ဖားကန္႔ေဒသတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား အျပင္းထန္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင္႔ ဆိုႏိုင္သည္။

ကခ်င္ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္မည္ဟု ေလလံုးထြားခဲ႔ေသာ ၀န္ၾကီးမ်ား အရွက္ကြဲၿပီး ျမားဦးလွည့္လာသည္မွာ ရခိုင္ေဒသ ျဖစ္လာခဲ႔သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ၿပႆနာ စတင္ရန္ ၀န္ၾကီးလက္သည္အခ်ဳိ႔ အာရံုစိုက္ခဲ႔ရေသာ အေၾကာင္းရင္းခံတခု အခိုင္အမာ တင္ျပရေသာ္ ရခိုင္ျပည္နယ္သားမ်ား၏ အခြင္႔ေရးအရ ခံစားပိုင္ခြင္႔အား ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ (ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႔နယ္) ေဒါက္တာေအးေမာင္ (ရခိုင္ အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရး ပါတီဥကၠဌ) ႏွင့္ ဦးဘရွင္တို႔ မွ ဇႏၷ၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႔နယ္ နာစင္ရိွရာေနရာသို႔ လူထုအစည္းေ၀းေခၚယူကာ ရခိုင္ျပည္သူမ်ားအား ရခိုင္ျပည္မွ ထြက္ရိွေသာ သံယံဇာတမ်ားအတြက္ ခံစားခြင္႔ရိွေၾကာင္းကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ မည္သို႔ ျပဌာန္းထားေၾကာင္းကို စုရံုးခြင္႔ ရရိွေသာ လူထု ၅၀၀ အား ေျပာၾကားခဲ႔သည္က စလာသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္

No comments:

Post a Comment