Tuesday, April 30, 2013

အံ့ဖြယ္ထူးျခား ကံုလံု ဆရာေတာ္ ဘုရား


****************************

ကြ်န္ုပ္တစ္သက္တြင္ ျမင္ဖူးသမွ် အံ့ဖြယ္တို႕တြင္ အံ့ဖြယ္ အေကာင္းဆံုးပာုထင္မိပါသည္။

ဆရာေတာ္ဘုရားကား ျပန္လြန္ေတာ္မူေသာ္လည္း မပုပ္ မသိုးဘဲ ခႏၶာကိုယ္မွာ အေကာင္းပကတိ ႐ိွေနသည္။ ဒီအခ်က္က သိပ္မထူးဆန္းေသးပါဘူး။

ထူးဆန္းတာက ဆရာေတာ္ဧ။္ ႐ုပ္အေလာင္းသည္ အသက္မ႐ိွဘဲ ဆံပင္မ်ား ပံုမွန္ ႐ွည္ထြက္ျခင္း ေျခသည္း လက္သည္းမ်ား ပံုမွန္႐ွည္ထြက္ျခင္း ေပ်ာ့ေျပာင္းျခင္း ေရာင္ျခည္ေတာ္မ်ား ကြန္႕ျမဴးျခင္း စေသာ အံ့ဖြယ္ရာတို႕ကို ေတြ႕ရသည္။

သိပၸံေခတ္တြင္ သိပၸံေပတံျဖင့္ မည္သို႕ တိုင္းတာမည္နည္း။

အသားအေရတို႕ကား ယခုတိုင္ အေကာင္းပကတိ ႐ိွေနဆဲ။

ဆံပင္တို႕ ေျခသည္း လက္သည္းတို႕ ႐ွည္ထြက္ဆဲ။

ဤအခ်က္ကို ကမာၻတြင္ ဗုဒၶဘာသာ တြင္သာ ႐ိွပါသည္။

မိတ္ေဆြတို႕အေနျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာကို ယံုမွားသံသယ ႐ိွခဲ့လွ်င္ သြားေရာက္ေလ့လာေစလိုပါသည္။

ျပည္ျငိမ္း

No comments:

Post a Comment